Search form

Marcos 2:16

16Ey du maistu sa ta rilihiyon na Pariseyo, péketa de a mékidipon ti Jesus du medukés a tolay, éy kinagi de du alagad ni Jesus, a “Bakit mékidipon siya du makasalanan a tolay?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index