Search form

Marcos 2:19

19Ey kinagi ni Jesus dide, a “Ataay, maari beman a mégkulasiyon i tolay éng kaguman de pabi i ikasal? Ewan! Eng kaguman de pabi siya, éy éwan pabi side mégkulasiyon, da mésaya side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index