Search form

Marcos 4:19

19pero éwan magbunga tu kagi na Diyos ta isip dia, da kapareho side no binhi a nailongan. Mara i nangilonga dide éy tu pégisip de ta kabuhayan de sakay ta kayamanan de, sakay ta pénggustu dia ta sari-sari. Kanya éwan side mégbunga.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index