Search form

Marcos 4:38

38Ey ti Jesus éy tidug pabi siya to dipos, a te punganan siya. Ey linukag siya du alagad na, a kinagi de, a “Maistu, diyan mo kame pébayan! Omléd kitam dén!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index