Search form

Marcos 4:39

39Ey ti Jesus éy inumégkat siya, a tulos sinaway na tu pahés, sakay kinagi na to pahés, a “Tama dén, tumahimik ka dén.” Ey hinumintu dén tu pahés, sakay tinumahimik dén tu diget.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index