Search form

Marcos 6:37

37“Ewan,” kagi ni Jesus. “Sikam éy pékanén moy side.” “Ey pakodyan me?” kagi de. “Pamugtungén mo kame beman ta éduwa a datos a kuhata a tinapay a ipakan tam dide?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index