Search form

Marcos 7:19

19da éwan uméange ta isip na, éngˈwan tumulos ta tiyan na san, tulos iyétay na.” (Saya i nipabatia ni Jesus a maari a méngan ta maski anya a kalase a kanén.)

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index