Search form

Marcos 7:21

21Dahilan, ta isip na tolay, éy saya i kégébwatan na mégpadukés dide. Da mégisip side ta medukés, péngibébi, pégtako, pémuno,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index