Search form

Marcos 7:4

4Sakay utus be no rilihiyon de, éy éwan de maari a kanén i bébugtungén dia, éng éwan de pa wahasikan ta dinom. Ey te meadu pabi side a sunudén a ugali a iba, éng kodya i péguges ta iba a kasangkapan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index