Search form

Marcos 9:32

32Ey du alagad, pékabati de ta éya, éy éwan de napospusan i kahulugen naa. Ey mésanike side a mégpakelagip diya ta kahulugen naa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index