Search form

Marcos 9:45

45Sakay na tikéd mua, éng siya i mangatéd diko ta ipagkasala mo,” kagi na, “éy kétulén mo dén. Maigi pa éy umange ka ta langet a putéd tu tikéd, kesira ta éduwa tu tikéd mo éy ibut ka ta apoy.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index