Search form

Mateo 10:1

Du Labindalawa a Apostol

1Nadid, pinauwet ni Jesus du labindalawa a alagad na, sakay inatdinan na side ta kapangyarian de a magpaibut ta medukés a espiritu, sakay magpahusay ta étanan a te saket.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index