Search form

Mateo 10:18

18Dahil diyakén, éy iharap de kam ta gubernador sakay hari. Saya i oras moy a pégpatunay moy diyakén dide, sakay pati du éwan Judeo éy patunayan moy.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index