Search form

Mateo 10:25

25Kanya sikam a alagad ko, éy gemtén de dikam tu kona to gégemtén de diyakén a amo moy. Eng ngahinanék de a Satanas, éy lalo dén a medukés i pégpintas de dikam.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index