Search form

Mateo 10:26

I Dapat a Antingan Moy

26“Kanya diyan kam méganteng ta tolay,” kagi ni Jesus. “Da maski anya i gemtén de nadid ta lihim éy lumitaw ta esa a panahun. Maski anya i nipamen de nadid, éy mehayag ta esa a panahun.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index