Search form

Mateo 10:34

Ewan Magpayapa Ti Jesus Ta Tolay

34“Diyan moy isipén a kanyaék se inumange éy magpayapa ta mundua. Da éwanék se inumange a magpayapa ta mundua, éngˈwan dahil diyakén, éy maglaban i tolay ta mundua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index