Search form

Mateo 12:1

Tu Pégpasuway De Tungkul Ta Pangilin

1To esa a aldew a pangilin, éy dinumiman de Jesus to kapahayan. Ey nagalép du alagad na; kanya nagkétoh side ta tégesa a ohay, a kékéselén de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index