Search form

Mateo 12:28

28Pero éng Espiritu na Diyos i nangatéda diyakén ta kapangyarian ko a magpaibut du dimonyo, éy saya i katunayana a dumemét dén dikam i péghari na Diyos ta tolay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index