Search form

Mateo 16:11

11Bakit, éwan moy napospusan a bakén a tinapay i pégkagian kua? Engˈwan, i pégkagian kua a talaga éy mangilag kam ta pégpaalsa du Pariseyo, sakay du Saduseyo.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index