Search form

Mateo 18:16

16Nadid, éng éwan siya méniwala diko, éy mangalap ka ta manga éduwa a kaguman mo, a monda sistiguan de éng anya i péguhunan moya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index