Search form

Mateo 18:26

26Nadid tu utusan, éy linumuhud kan siya to harap no amo na, a nékikakagbi. ‘Pakultadenék mo ta esa a panahun,’ kagi na kan, ‘éy bayaden ko i étanan a utang ko diko.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index