Search form

Mateo 18:28

28“Pero nadid, kéhektat sa no utusan, éy neta na kan tu kaguman na a te utang be diya ta sandaan san a pisu. Ey kembilan na siya agad a sinakal, a kinagi na kan, a ‘Nay, magbayad ka dén to utang mo diyakén.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index