Search form

Mateo 18:7

7Mehirap a talaga i kalagayan na tolay ta mundua, dahilan éy te méngatéd dide ta ipagkasala de. Ewan maibut maski nikésiya i tolay a méngatéd ta kasalanan. Pero makaanteng i kesapitan na kona sa a tolay!

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index