Search form

Mateo 18:8

8“Eng na kamét mua, o dikaya na tikéd mua i mangatéd diko ta ipagkasala mo,” kagi ni Jesus, “éy kétulén mo sakay ibut mo! Maigi pa éy umange ka ta langet a putéd, kesira ta éduwa i kamét mo éy ibut ka pa ta apoy a éwan tu kéédép.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index