Search form

Mateo 20:19

19Ey itugénék de di dayuan yae a éwan Judeo. Ey side éy tétoksonék de sakay balbalénék de, sakay ipakoék de ta kudos. Ey ta ikatélo a aldew, éy mabuhayék a huway.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index