Search form

Mateo 20:8

8“Nadid, késibig de to apon, éy kinagi no lélake to porman, a ‘Nay, dulawan mo dén du mégtarabaho, sakay atdinan mo side ta upa de. Bayaden mo pa du ménegipo bagu du neditol.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index