Search form

Mateo 22:10

10Nadid, inumange dén du utusan du kamino, sakay pinadulug de i étanan a meta de, pati du medukés, sakay du mahusay. Kanya naputat ta kombidadu tu bile a pégkasalan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index