Search form

Mateo 24:14

14Sakay ipahayag de ta buu a mundu i Mahusay a Baheta tungkul ta péghari na Diyos, monda mapospusan na étanan a banuwan. Ey nadid éy dumemét i katapusan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index