Search form

Mateo 24:23

23“Nadid,” kagi ni Jesus du alagad na, “éng te mégkagi dikam, a ‘Kéye dén se tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas,’ o te mégkagi a ‘Kéye na dén sina,’ éy diyan kam méniwala.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index