Search form

Mateo 24:26

26“Kanya éng kagin dikam na tolay, a ‘Edsa ta éya a ilang tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas,’ éy diyan kam sa uméange. Sakay éng te mégkagi a ‘Edse dén siya ta lubuk na bileae,’ éy diyan kam be méniwala.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index