Search form

Mateo 24:39

39Sakay dinumemét tu bihéng a éwan de tukoy. Ey basta meanod side a étanan. Ey nadid, kona be sa i manyaria ta kédemét ko, sakén a gébwat ta langet.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index