Search form

Mateo 24:9

9“Kédemét na panahun a éya,” kagi ni Jesus, “éy itokyon de kam, monda pahirapan de kam sakay bunuén. Sakay kaiyamutan kam na étanan a tolay, da méniwala kam diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index