Search form

Mateo 28:14

14Diyan kam méganteng,” kagi de. “Eng mabaheta ni Gubernador a natidug kam kan, éy sikame i bahala a mégkagi diya, monda éwan na kam parusaan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index