Search form

Mateo 3:16

16Ey to nipangbinyag na dén ni Jesus, éy inumahawas siya to dinom. Ey minapilak i langet, a tulos neta na i Espiritu na Diyos a dinumibi a koman i dagalan, éy inumapon diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index