Search form

Mateo 5:33

Tu Pégtoldu Tungkul Ta Pénumpa

33“Nabati moy be dén tu dati a utus, a diyan ka kan sumésida to pinanumpaan mo a pangako, éngˈwan tupadén mo tu sinumpaan mo ta Panginoon.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index