Search form

Mateo 6:30

30Ey nadid,” kagi ni Jesus, “éng bihisan na Diyos i bulaklak ta kona sa, maski sandali san i buhay de, éy anya, éwan na kam pabaduan? Bakit kétihék i péniwala moya diya?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index