Search form

Taga Roma 1:24

24Nadid, da kona sa i kalukoan na tolay, éy pinabayan dén side na Diyos. Ewan na side sawayén a mégimet ta hilig na bégi dia a medukés. Kanya mégpégimet dén side ta makasanisanike.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index