Search form

Taga Roma 1:32

32Maski napospusan de dén i utus na Diyos, a dapat mate i étanan a mégimet ta kona sa, éy sigi san side. Ey laloén de pa a dagdagen, da masahat pa side a maketa ta iba a tolay a mégimet ta kona sa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index