Search form

Taga Roma 1:8

Mégpasalamat Ti Pablo Ta Diyos

8Mégpasalamaték pa ta Diyos dahil dikam, da nabaheta dén na étanan a tolay tu péniwala moy. Mégpasalamaték ta pamag-itan ni Jesu Cristo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index