Search form

Taga Roma 1:9

9Pilitén ko a tumulung ta Diyos, a mégpahayagék ta Mahusay a Baheta tungkul to anak na. Ey tukoy na Diyos a ipénalangin ta kam a palagi.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index