Search form

Taga Roma 11:13

Halimbawa Ta Sanga-sanga No Kayo

13Nadid, te kaginék dikam a éwan Judeo. Piniliék na Diyos a sakén i pinaange na a mégtoldu du tolay a éwan Judeo. Kanya mesipagék ta éya,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index