Search form

Taga Roma 11:3

3“Panginoon,” kagi na, “binunu de dén du iba a purupeta a méniwala diko. Sakay hinukat de dén du pégdasalan me diko. Ey nadid,” kagi na, “saken san dén i nabuhaya a méniwala diko. Sakay gustuék de be dén a bunon.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index