Search form

Taga Roma 11:4

4Pero “Ewan,” kagi na Diyos. “Ewan san siko i méniwalaa diyakén. Da te pitu pabi a libu a Judeo a méniwala diyakén, a éwan pabi sinumamba to diyos-diyosan a ti Baal.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index