Search form

Taga Roma 12:20

20Engˈwan, i maari a gimet moy éy éng mégalép tu kalbug mo, éy pékanén mo. Eng mégeplék, éy pénumén mo. Eng pakunan mo sa, éy masanike siya to ginimet na diko a medukés.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index