Search form

Taga Roma 2:13

13Dahilan, du mégbati ta kautusan, sakay éwan de sundin, éy éwan side tanggapén na Diyos. Pero du makasunud to kautusan, éy side i ibilanga na Diyos a éwan tu kasalanan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index