Search form

Taga Roma 2:17

Du Judeo Sakay Ta Kautusan

17Nadid, sikam a Judeo, éy mégmalaki kam a sikam i tolay na Diyos. Sakay umasa kam be ta péniwala moy to kautusan ni Moises, a iligtas kam na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index