Search form

Taga Roma 2:5

5Pero sikam, da mekétog i ulo moya, a éwan kam mégsisi, éy lalo a dikél i parusa moy ta kédemét na péghukum na Diyos. Saya i oras a humayag i tama a parusa na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index