Search form

Taga Roma 2:8

8Pero du medukés a tolay a isipén de san tu sarili de, a éwan méniwala ta katutuhanan, éy kéiyamutan side na Diyos, a parusaan na side ta mahigpit!

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index