Search form

Taga Roma 3:7

7Sakay te mégkagi a dapat kitam kan a mégbuli-buli, monda meta du tolay a matapat i Diyos. Kanya kagi de a éwan kitam kan parusaan na Diyos ta kasalanan tam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index