Search form

Taga Roma 5:20

20Kanya to pégpahayag ni Moises to kautusan, éy lalo a nadagdagen i kasalanan na tolay. Pero éng dikél i kasalanan na tolay, éy lalo be a dikél i kagbi na Diyos dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index